Privacy

Algemeen Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-   en   regelgeving,   waaronder   de   Algemene   Verordening   Gegevensbescherming en   zorgen   ervoor   dat   de   gegevens   niet   voor   andere   doeleinden   worden   gebruikt   en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit strikt wettelijk is voorgeschreven. Als   u   informatie   leest   of   downloadt   van   onze   site,   dan   kunnen   we   de   volgende   niet- persoonlijke informatie op opslaan: -De gevraagde webpagina of download; -Wanneer het verzoek al dan niet is gehonoreerd; -De datum en tijd waarop u de site bezocht; -Het   internetadres   van   de   website   of   de   domeinnaam   van   de   computer   vanwaar   u de site bezocht; -Het   besturingssysteem   van   de   machine   waarop   uw   webbrowser   draait   en   het   type en de versie van uw webbrowser.. Persoonlijke gegevens Interprimair    Talenbox    respecteert    uw    privacy    en    draagt    er    zorg    voor    dat    uw persoonlijke   gegevens   worden   verwerkt   voor   het   doel   waarvoor   ze   zijn   verzameld, voor      andere,      daarmee      rechtstreeks      verband      houdende      doeleinden      ter ondersteuning   van   een   efficiënte   planning   en   levering   van   diensten,   of   voor   enig ander   doel   zoals   bij   wet   is   vereist.   De   gegevens   worden   veilig   geregistreerd   in   de database   van   Interprimair   en   worden   in   het   algemeen   verwerkt   voor   registratie, training   en   gerelateerde   doeleinden.   Interprimair   zal   redelijke   stappen   ondernemen om   ervoor   te   zorgen   dat   persoonlijke   gegevens   accuraat,   up-to-date   en   relevant voor   de   doeleinden   waarvoor   ze   worden   gebruikt,   worden   bewaard.   Interprimair kan   deze   informatie   gebruiken   om   in   de   toekomst   contact   met   u   op   te   nemen   om   u te    informeren    over    producten    of    diensten    waarvan    wij    denken    dat    ze    voor    u interessant   zijn.   Als   we   dit   doen,   zal   elke   communicatie   die   we   u   sturen   instructies bevatten    die    u    toestaan    om    "opt-out"    van    het    ontvangen    van    toekomstige communicatie.    Ook    kunnen    wij    e-maildiensten    met    "abonnement"    aanbieden, waarmee u actueel nieuws over Interprimair en haar activiteiten kunt ontvangen. Uw privacy rechten Als   persoon   kunt   u   gebruik   maken   van   uw   recht   op   toegang   tot   de   gegevens   die Interprimair   over   u   bewaart.   Hoewel   al   het   redelijke   zal   worden   gedaan   om   uw informatie   up-to-date   te   houden,   wordt   u   vriendelijk   verzocht   om   ons   op   de   hoogte te   stellen   van   elke   wijziging   met   betrekking   tot   de   persoonsgegevens   die   worden bewaard   door   Interprimair.   Als   u   van   mening   bent   dat   bepaalde   informatie   over   u onjuist   is,   kunt   u   in   ieder   geval   om   rectificatie   van   dergelijke   gegevens   verzoeken. U   hebt   ook   het   recht   om   te   verzoeken   om   het   blokkeren   of   wissen   van   gegevens die onwettig zijn verwerkt. Alle verzoeken dienen te worden gericht aan info@interprimair.eu . Koppelingen Onze   site   heeft   een   aantal   links   naar   andere   lokale   en   internationale   organisaties en agentschappen. In   sommige   gevallen   koppelen   we   met   hun   toestemming   aan   private   organisaties. Het   is   belangrijk   dat   u   er   rekening   mee   houdt   dat   u   bij   een   link   naar   een   andere   site niet   langer   op   onze   site   staat   en   dat   u   onderworpen   bent   aan   het   privacybeleid   van de nieuwe site.
Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved  ++ Privacy Beleid ++
Privacy Beleid

INTERPRIMAIR

Privacy

Algemeen Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-     en     regelgeving,     waaronder     de     Algemene Verordening   Gegevensbescherming   en   zorgen   ervoor dat   de   gegevens   niet   voor   andere   doeleinden   worden gebruikt   en   niet   aan   derden   worden   verstrekt,   tenzij dit strikt wettelijk is voorgeschreven. Als   u   informatie   leest   of   downloadt   van   onze   site,   dan kunnen   we   de   volgende   niet-persoonlijke   informatie op opslaan: -De gevraagde webpagina of download; -Wanneer het verzoek al dan niet is gehonoreerd; -De datum en tijd waarop u de site bezocht; -Het   internetadres   van   de   website   of   de   domeinnaam van de computer vanwaar u de site bezocht; -Het   besturingssysteem   van   de   machine   waarop   uw webbrowser   draait   en   het   type   en   de   versie   van   uw webbrowser.. Persoonlijke gegevens Interprimair     Talenbox     respecteert     uw     privacy     en draagt    er    zorg    voor    dat    uw    persoonlijke    gegevens worden    verwerkt    voor    het    doel    waarvoor    ze    zijn verzameld,     voor     andere,     daarmee     rechtstreeks verband   houdende   doeleinden   ter   ondersteuning   van een   efficiënte   planning   en   levering   van   diensten,   of voor    enig    ander    doel    zoals    bij    wet    is    vereist.    De gegevens   worden   veilig   geregistreerd   in   de   database van   Interprimair   en   worden   in   het   algemeen   verwerkt voor   registratie,   training   en   gerelateerde   doeleinden. Interprimair    zal    redelijke    stappen    ondernemen    om ervoor   te   zorgen   dat   persoonlijke   gegevens   accuraat, up-to-date   en   relevant   voor   de   doeleinden   waarvoor ze   worden   gebruikt,   worden   bewaard.   Interprimair   kan deze   informatie   gebruiken   om   in   de   toekomst   contact met    u    op    te    nemen    om    u    te    informeren    over producten   of   diensten   waarvan   wij   denken   dat   ze   voor u     interessant     zijn.     Als     we     dit     doen,     zal     elke communicatie   die   we   u   sturen   instructies   bevatten   die u    toestaan    om    "opt-out"    van    het    ontvangen    van toekomstige     communicatie.     Ook     kunnen     wij     e- maildiensten   met   "abonnement"   aanbieden,   waarmee u   actueel   nieuws   over   Interprimair   en   haar   activiteiten kunt ontvangen. Uw privacy rechten Als   persoon   kunt   u   gebruik   maken   van   uw   recht   op toegang    tot    de    gegevens    die    Interprimair    over    u bewaart.   Hoewel   al   het   redelijke   zal   worden   gedaan om    uw    informatie    up-to-date    te    houden,    wordt    u vriendelijk   verzocht   om   ons   op   de   hoogte   te   stellen van      elke      wijziging      met      betrekking      tot      de persoonsgegevens      die      worden      bewaard      door Interprimair.    Als    u    van    mening    bent    dat    bepaalde informatie   over   u   onjuist   is,   kunt   u   in   ieder   geval   om rectificatie    van    dergelijke    gegevens    verzoeken.    U hebt   ook   het   recht   om   te   verzoeken   om   het   blokkeren of wissen van gegevens die onwettig zijn verwerkt. Alle     verzoeken     dienen     te     worden     gericht     aan info@interprimair.eu . Koppelingen Onze   site   heeft   een   aantal   links   naar   andere   lokale   en internationale organisaties en agentschappen. In     sommige     gevallen     koppelen     we     met     hun toestemming      aan      private      organisaties.      Het      is belangrijk   dat   u   er   rekening   mee   houdt   dat   u   bij   een link   naar   een   andere   site   niet   langer   op   onze   site staat      en      dat      u      onderworpen      bent      aan      het privacybeleid van de nieuwe site.
Interprimair
© Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved ++ Privacy Beleid ++ 
Privacy Beleid