Wat vinden de cursisten?

* Zeer   bekwame   leerkrachten,   ik   heb   veel   geleerd   in   een   week   tijd.   Er   heerst   een gemoedelijke    sfeer    op    school,    ook    zijn    de    mensen    er    zeer    behulpzaam    en vriendelijk. Veel persoonlijke aandacht!(Janneke) *Ik   vond   het   een   geweldige   cursus.   Ze   hebben   na   de   intake   gelijk   gevonden   waar mijn   problemen   liggen.   Hier   werd   goed   aan   gewerkt.   Ik   kreeg   's   ochtends   een   privé leraar.   's   middags   waren   we   met   z'n   drieën.   Super   dat   ze   zoveel   aandacht   hadden. Verbeter punten heb ik niet.(Lucie) *De   ontvangst   was   goed.   De   docenten   spraken   rustig   en   duidelijk,   zodat   ze   goed   te volgen   waren.   Het   was   erg   leuk   om   op   een   Engelse   basisschool   te   mogen   kijken. Jammer   dat   er   op   dat   moment   i.v.m.   vakantie   geen   kinderen   aanwezig   waren. (Gerbrich) *De docenten, fantastisch, inspirerend! (Renate) *Goede en inspirerende docenten en sprekers. (Jelle) *Deze   studieweek   in   Bournemouth   was   zeer   inspirerend.   De   groep   was   erg   gezellig en   we   hebben   zeer   veel   zaken   met   elkaar   gedaan   en   geleerd.   Ook   het   sociale stukje,   na   de   lessen   was   erg   waardevol.   Het   was   een   week   waarin   er   op   een   fijne manier veel geleerd is. Zeer zeker voor herhaling vatbaar! (Mettje) *Het   was   een   mooie   en   leerzame   ervaring.   Veel   ideeën   opgedaan   in   een   korte   tijd. (Mela) *Het    was    een    mooie    en    leerzame    week.    Mijn    taalniveau    van    het    Duits    is bovenverwachting   gegroeid.   De   sfeer   op   school   en   tussen   de   studenten   in   mijn   klas was   heel   goed.   Lindau   is   een   prachtige   plek   om   te   verblijven.   Mijn   gastgezin   was geweldig! (Annet) *De   Engelse   taalcursus   was   pittig.   Alleen   jammer   dat   het   niveau   niet   hoger   gaat dan   niveau   C1.   De   Clill   cursus   vond   ik   qua   niveau   wat   te   laag.   Waarschijnlijk doordat   mijn   mede   studenten   op   een   lager   niveau   qua   Engels   zaten.   Het   gastgezin was    erg    leuk,    de    aangeboden    excursies    erg    mooi,    net    als    de    omgeving.    De algemene ervaring was erg mooi en goed. (Anita) *Gastgezin    was    erg    goed    en    vriendelijk.    De    General    English    lessen    waren leerzaam,   zinvol   en   leuk.   Heb   erg   goede   ideeën   van   de   leraren   gekregen.   Met name     het     gebruik     van     youtube     in     de     Engelse     lessen.     Vriendelijkheid     en behulpzaamheid van de mensen (o.m. de leraren) op school was super! (Alie) *Het   is   met   name   de   persoonlijke   aandacht,   het   is   allemaal   meer   dan   attent.   Het verblijf    in    het    gastgezin    te    Tours    is    zeer    gewaardeerd.    De    directeur    van    de Talenschool,   tegelijk   leraar,   deed   het   geweldig.   Heb   mijn   zakelijke   kennis   van   het Frans goed verbeterd. (Jan)
Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved  ++ Privacy Beleid ++
TESTIMONIALS

INTERPRIMAIR

Wat vinden de cursisten?

*Zeer   bekwame   leerkrachten,   ik   heb   veel   geleerd   in een   week   tijd.   Er   heerst   een   gemoedelijke   sfeer   op school,   ook   zijn   de   mensen   er   zeer   behulpzaam   en vriendelijk. Veel persoonlijke aandacht!(Janneke) *Ik   vond   het   een   geweldige   cursus.   Ze   hebben   na   de intake   gelijk   gevonden   waar   mijn   problemen   liggen. Hier   werd   goed   aan   gewerkt.   Ik   kreeg   's   ochtends   een privé    leraar.    's    middags    waren    we    met    z'n    drieën. Super    dat    ze    zoveel    aandacht    hadden.    Verbeter punten heb ik niet.(Lucie) *De   ontvangst   was   goed.   De   docenten   spraken   rustig en   duidelijk,   zodat   ze   goed   te   volgen   waren.   Het   was erg   leuk   om   op   een   Engelse   basisschool   te   mogen kijken.   Jammer   dat   er   op   dat   moment   i.v.m.   vakantie geen kinderen aanwezig waren. (Gerbrich) *De docenten, fantastisch, inspirerend! (Renate) *Goede en inspirerende docenten en sprekers. (Jelle) *Deze      studieweek      in      Bournemouth      was      zeer inspirerend.   De   groep   was   erg   gezellig   en   we   hebben zeer   veel   zaken   met   elkaar   gedaan   en   geleerd.   Ook het   sociale   stukje,   na   de   lessen   was   erg   waardevol. Het   was   een   week   waarin   er   op   een   fijne   manier   veel geleerd is. Zeer zeker voor herhaling vatbaar! (Mettje) *Het    was    een    mooie    en    leerzame    ervaring.    Veel ideeën opgedaan in een korte tijd. (Mela) *Het     was     een     mooie     en     leerzame     week.     Mijn taalniveau     van     het     Duits     is     bovenverwachting gegroeid.   De   sfeer   op   school   en   tussen   de   studenten in   mijn   klas   was   heel   goed.   Lindau   is   een   prachtige plek   om   te   verblijven.   Mijn   gastgezin   was   geweldig! (Annet) *De   Engelse   taalcursus   was   pittig.   Alleen   jammer   dat het   niveau   niet   hoger   gaat   dan   niveau   C1.   De   Clill cursus   vond   ik   qua   niveau   wat   te   laag.   Waarschijnlijk doordat   mijn   mede   studenten   op   een   lager   niveau qua   Engels   zaten.   Het   gastgezin   was   erg   leuk,   de aangeboden     excursies     erg     mooi,     net     als     de omgeving.   De   algemene   ervaring   was   erg   mooi   en goed. (Anita) *Gastgezin   was   erg   goed   en   vriendelijk.   De   General English   lessen   waren   leerzaam,   zinvol   en   leuk.   Heb erg   goede   ideeën   van   de   leraren   gekregen.   Met   name het    gebruik    van    youtube    in    de    Engelse    lessen. Vriendelijkheid   en   behulpzaamheid   van   de   mensen (o.m. de leraren) op school was super! (Alie) *Het   is   met   name   de   persoonlijke   aandacht,   het   is allemaal   meer   dan   attent.   Het   verblijf   in   het   gastgezin te   Tours   is   zeer   gewaardeerd.   De   directeur   van   de Talenschool,   tegelijk   leraar,   deed   het   geweldig.   Heb mijn   zakelijke   kennis   van   het   Frans   goed   verbeterd. (Jan)
Interprimair
© Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved ++ Privacy Beleid ++ 
TESTIMONIALS