Werken & Leren

Duitsland en Oostenrijk Demi-pair Het    Demi-pair-programma    biedt    de    mogelijkheid    om    de    Duitse    taal    bijzonder intensief   te   leren:   enerzijds   woon   je   in   een   gezin,   anderzijds   help   je   mee   in   het gezin.'s    Ochtends    neem    je    deel    aan    een    taalcursus.    In    kleine    internationale groepen    leer    je    alle    basisvaardigheden    van    de    Duitse    taal:    lezen,    schrijven, luisteren en spreken. Tijdens   het   Demi-pair-programma   verblijf   je   in   een   vriendelijk   gastgezin   inclusief kost   en   inwoning.   In   ruil   daarvoor   zorg   je   voor   de   kinderen   van   het   gastgezin:   je speelt   met   ze,   haalt   ze   op   van   de   kleuterschool   of   school   en   brengt   ze   naar   bed. Daarnaast   help   je   met   huishoudelijke   klusjes   zoals   bijv.   het   eten   klaarmaken,   de keuken        schoonmaken,        de        was        doen        en        door        andere        lichte schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Om   goed   te   kunnen   communiceren   met   het   gastgezin,   is   een   taalniveau   van   B1 vereist    voor    dit    programma.    Het    Demi-pair-programma    loopt    parallel    met    de taalcursus   gedurende   een   periode   van   24   weken.   Naast   de   taalcursus,   zorg   je   voor de    kinderen    van    het    gastgezin    en    help    je    bij    lichte    huishoudelijke    taken    tot maximaal   20   uur   per   week.   Het   gastgezin   biedt   je   een   eenpersoonskamer   inclusief halfpension ( je luncht op de talenschool). De    minimum    leeftijd    is    17    jaar    en    de    maximum    leeftijd    26    jaar    om    aan    dit programma   deel   te   kunnen   nemen.   Je   kunt   iedere   maandag   beginnen.   Maar....   wel tijdig aanvragen! Seizoensbaan We   helpen   jou   een   seizoensbaan   te   vinden   in   de   toeristische   sector.   Op   deze manier   bieden   we   de   deelnemers   aan   onze   cursussen   Duits   de   mogelijkheid   om   de verworven   taalvaardigheid   in   zowel   algemene   als   speciale   professionele   situaties toe   te   passen,   te   versterken   en   te   verdiepen.   Bovendien   doe   je   vaardigheden   en ervaring   op   in   de   toeristische   sector.   Je   verdient   minimaal   €   600   tot   €   800   per maand   inclusief   kost   en   inwoning.   De   werkperioden   lopen   van   april   tot   en   met september   /   oktober   (6-7   maanden)   of   van   juni   tot   en   met   september   /   oktober   (4-5 maanden). Vereisten voor deelnemers: • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud; •   Je   volgt   voorafgaande   aan   de   (seizoens)baan   een   taalcursus   van   minstens   6 weken bij Dialoge in Lindau, Duitsland; • Je taalniveau is minimaal B1 aan het einde van je cursus. Resultaten: •    Tijdens    het    zomer-    of    winterseizoen    werken    in    een    Duitse    of    Oostenrijkse toeristische vestiging; • Je Duitse taalvaardigheden verbeteren en stabiliseren; • Werkervaring opdoen en het opzetten van je eigen professioneel netwerk; • Kennis maken met de cultuur en het (werk)leven in Duitsland of Oostenrijk. Professionele Werkervaringscursus in Dublin Dit    stageprogramma    is    ideaal    voor    studenten    en    afgestudeerden    die    hun communicatievaardigheden    in    de    Engelse    taal    willen    verbeteren    en    die    deze vaardigheden    consolideren    door    in    een    industriële,    commerciële,    financiële    of professionele    onderneming    te    werken.    Deelnemers    vinden    deze    ervaring    van onschatbare waarde wanneer ze terugkeren naar hun eigen land. Minimum leeftijd: 20 jaar Voorwaarden Studenten    moeten    tenminste    het    Upper    Intermediate    niveau    van    Engels    (B2) hebben   bereikt   alvorens   met   het   werkervaringsonderdeel   te   kunnen   beginnen.   Het gaat hier om een onbetaalde stage. Studenten    moeten    minimaal    4    weken    Engelse    lessen    nemen    en    aansluitend tenminste 4 weken (maximaal 12 weken) werkervaring opdoen. De    werkervaringsmodule    is    niet    beschikbaar    in    de    maanden    juli,    augustus    en september. Informatie Als   je   geïnteresseerd   bent   vraag   dan   bij   ons   om   meer   informatie   en   hoe   jij   je   kunt inschrijven voor deze uitdagende werk & leren-programma’s.
Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved  ++ Privacy Beleid ++
WELKOM

INTERPRIMAIR

Werken & Leren

Duitsland en Oostenrijk Demi-pair Het   Demi-pair-programma   biedt   de   mogelijkheid   om de   Duitse   taal   bijzonder   intensief   te   leren:   enerzijds woon   je   in   een   gezin,   anderzijds   help   je   mee   in   het gezin.'s   Ochtends   neem   je   deel   aan   een   taalcursus. In      kleine      internationale      groepen      leer      je      alle basisvaardigheden     van     de     Duitse     taal:     lezen, schrijven, luisteren en spreken. Tijdens    het    Demi-pair-programma    verblijf    je    in    een vriendelijk   gastgezin   inclusief   kost   en   inwoning.   In   ruil daarvoor   zorg   je   voor   de   kinderen   van   het   gastgezin: je   speelt   met   ze,   haalt   ze   op   van   de   kleuterschool   of school   en   brengt   ze   naar   bed.   Daarnaast   help   je   met huishoudelijke   klusjes   zoals   bijv.   het   eten   klaarmaken, de    keuken    schoonmaken,    de    was    doen    en    door andere     lichte     schoonmaakwerkzaamheden     uit     te voeren. Om     goed     te     kunnen     communiceren     met     het gastgezin,   is   een   taalniveau   van   B1   vereist   voor   dit programma.   Het   Demi-pair-programma   loopt   parallel met    de    taalcursus    gedurende    een    periode    van    24 weken.   Naast   de   taalcursus,   zorg   je   voor   de   kinderen van   het   gastgezin   en   help   je   bij   lichte   huishoudelijke taken   tot   maximaal   20   uur   per   week.   Het   gastgezin biedt   je   een   eenpersoonskamer   inclusief   halfpension   ( je luncht op de talenschool). De   minimum   leeftijd   is   17   jaar   en   de   maximum   leeftijd 26   jaar   om   aan   dit   programma   deel   te   kunnen   nemen. Je   kunt   iedere   maandag   beginnen.   Maar....   wel   tijdig aanvragen! Seizoensbaan We    helpen    jou    een    seizoensbaan    te    vinden    in    de toeristische    sector.    Op    deze    manier    bieden    we    de deelnemers      aan      onze      cursussen      Duits      de mogelijkheid    om    de    verworven    taalvaardigheid    in zowel   algemene   als   speciale   professionele   situaties toe     te     passen,     te     versterken     en     te     verdiepen. Bovendien   doe   je   vaardigheden   en   ervaring   op   in   de toeristische   sector.   Je   verdient   minimaal   €   600   tot   800    per    maand    inclusief    kost    en    inwoning.    De werkperioden   lopen   van   april   tot   en   met   september   / oktober    (6-7    maanden)    of    van    juni    tot    en    met september / oktober (4-5 maanden). Vereisten voor deelnemers: • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud; •   Je   volgt   voorafgaande   aan   de   (seizoens)baan   een taalcursus    van    minstens    6    weken    bij    Dialoge    in Lindau, Duitsland; •   Je   taalniveau   is   minimaal   B1   aan   het   einde   van   je cursus. Resultaten: •   Tijdens   het   zomer-   of   winterseizoen   werken   in   een Duitse of Oostenrijkse toeristische vestiging; •      Je      Duitse      taalvaardigheden      verbeteren      en stabiliseren; •   Werkervaring   opdoen   en   het   opzetten   van   je   eigen professioneel netwerk; •   Kennis   maken   met   de   cultuur   en   het   (werk)leven   in Duitsland of Oostenrijk. Professionele Werkervaringscursus in Dublin Dit    stageprogramma    is    ideaal    voor    studenten    en afgestudeerden    die    hun    communicatievaardigheden in    de    Engelse    taal    willen    verbeteren    en    die    deze vaardigheden    consolideren    door    in    een    industriële, commerciële,   financiële   of   professionele   onderneming te    werken.    Deelnemers    vinden    deze    ervaring    van onschatbare   waarde   wanneer   ze   terugkeren   naar   hun eigen land. Minimum leeftijd: 20 jaar Voorwaarden Studenten   moeten   tenminste   het   Upper   Intermediate niveau   van   Engels   (B2)   hebben   bereikt   alvorens   met het   werkervaringsonderdeel   te   kunnen   beginnen.   Het gaat hier om een onbetaalde stage. Studenten   moeten   minimaal   4   weken   Engelse   lessen nemen   en   aansluitend   tenminste   4   weken   (maximaal 12 weken) werkervaring opdoen. De    werkervaringsmodule    is    niet    beschikbaar    in    de maanden juli, augustus en september. Informatie Als   je   geïnteresseerd   bent   vraag   dan   bij   ons   om   meer informatie    en    hoe    jij    je    kunt    inschrijven    voor    deze uitdagende werk & leren-programma’s.
Interprimair
© Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved ++ Privacy Beleid ++ 
WELKOM